Meditasjon, drømmer & kreativitet

Meditasjon & Drømmer

Jeg tilbyr kurs og retreat for deg som ønsker å fordype, intensivere og undersøke ditt indre liv med en spirituelle horisont gjennom onlinekurs, kursforløp eller retreat med drømmer og meditasjon i fokus..

Nettkurset DRØMMENES SCENOGRAFI gir deg mulighet til å lære i egen rytme om drømmer. DRØMMENES VISDOM er et kursforløp på 4 samlinger over 10 måneder hvor gruppe prosessen forsterker og intensiverere drømme arbeidet.

For deg som ønsker en intensiv fordypning i drømme arbeid er DRØMMENES VISDOM Pro en mulighet. Dette er et drøm & meditasjons retreat med hoved fokus på drømmer i 5 dager.

5 DAGERS RETREAT – STILHET & KREATIVITET er et rent meditasjonsretreat hvor stilhet og kreativitet er i fokus.

Drømmer er visuelle historiefortellinger

Jeg tilbyr undervisning for deg som er opptatt av å undersøke, lære og forstå hvordan du kan arbeide med drømmer. Du vil lære å arbeide selvstendig for å oppnå egen forståelse, selvtilitt og autoritet til eget drømmeliv. Det er viktig å ha flere forståelsesrammer å undersøke drømmene med. Metodene du lærer er veiledere, men det viktigste er å forholde seg til det du erfarer. Slik at metodene du bruker er i forhold til drømmene du undersøker.

Erfaring viser at det er viktig å se på dine drømmene både fra et vestlig psykologisk perspektiv “Carl Gustav Jungs” og et mer åpent sansende perspektiv –  en kroppsorientert og meditativ tilnærming. Det er ikke å se på drømmene som noe du skal forstå men noe du skal lytte til og la deg berøre av – en prosessorientert tilnærming. Hvor leder arbeidet med drømmer deg er innstillingen.

Kreativitet som ressurs blir brukt i alle kurs og retreat. Det å uttrykke seg gjennom tegning og maling med oppmerksomhet.
Øker muligheten til å oppdage, nyansere og forstå dypere aspekt av det du erfarer. Det kreative uttrykket er enkelt og forutsetter ikke kunskap om tegning og maling.

 Meditasjon inngår som en del av undervisningen på Drømmenes visdom & Drømmenes visdom Pro.

Drøm – En kjempe stor kveler slange kom inn vinduet. Den kom hurtig i mot meg og kveilet seg tett rundt meg. Hodet kom helt opp til ansiktet mitt. Den så meg dypt inn i øynene og sa. “Jeg skal spise deg!

Meditasjon handler om å komme tilstede

I kurs og retreat med meditasjon i fokus handler det om å komme tilstede gjennom oppmerksomheten på åndedrett og kropp. Dette nyanseres gjennom kontakten til de empatiske følelsene. Mindfulness og oppmerksomheten bringer dette sammen i en større helhet. Undervisningen baseres på gruppens sammensetning og tar alltid utgangspunkt i den erfaring du har til en hver tid. Kurs og retreat er erfarings og opplevelsesbasert. For å skape balanse og samspill brukes drømmer og kreative uttrykk som støtte i undervisningen.

Kroppen faller til ro. Pustens naturlige rytme fører oppmerksomheten dypere i kontakt med kroppen. Kontak til eget hjerte med vennlighet til de som er nær. Ved å bli oppmerksom på våkenheten kommer du mere tilstede…

For deg som ønsker personlig samtale om drømmer tilbyr jeg konsultasjon i drømmearbeid i Nørre Snede, Danmark og på Zoom.

Danmark
-Varighet 75 minutter
-Pris 900,-

Online på Zoom
Du sender drøm og kreativt arbeid på epost senest 2 dager før samtalen. Varighet ca. 45 minutter
-Pris DK 750,- NOK 900,-

Kontakt meg for å bestille tid eller om du har spørsmål!

Om Kian Sloth Falck

Underviser i prossesorienterte kreativ utikling, mindfulness og drømmearbeid ved Sattva Kunstterapeutisk Institutt. Meditasjonsundervisningen baseres på undervisning motatt av Jes Bertelsen, egne erfaringer, kurs, og retreater gjennom 25 år. Certifisered mindfulness instruktør fra Skolen for anvendt meditasjon i Danmark

Kontakt

Telefon: + 47 911 74 987
Solbakkevej 14
8766 Nørre Snede
Danmark

Påmelding